Vzdělávací program připravující na získání kvalifikace, která byla nově (1.2.2013) zapsána do národní soustavy kvalifikací NSK (jedná se o kvalifikace: Manažer programu a/nebo
komplexního projektu, Manažer projektu a Asistent projektu).

Vzdělávací kurz připravující na získání osvědčení o profesní kvalifikaci Administrátor projektu dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací.

Vzdělávací kurz připravující na získání osvědčení o profesní kvalifikaci Manažer projektu dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací.

Vzdělávací kurz připravující na získání osvědčení o profesní kvalifikaci Manažer komplexního projektu dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací.