Vzdělávací program zaměřený na získání a praktické osvojení metod vhodných pro výběr projektového záměru, pro naplánování projektu i jeho samotnou realizaci. Využívá vyšší míru distančního vzdělávání.

Kurz zaměřený na získání a praktické osvojení metod vhodných pro výběr projektového záměru, pro naplánování projektu i jeho samotnou realizaci.