Cílem kurzu je rozvíjet klíčové kompetence mladých zaměstnanců, které jsou zaměstnavateli dlouhodobě
vyžadovány a které přispívají k vyšší efektivitě pracovního výkonu. Jedná se např. o schopnost rozhodovat se, schopnost řešit problém, ochotu učit se, nést zodpovědnost, adaptabilitu a flexibilitu, zběhlost v zacházení s informacemi.

Kurz účastníky naučí zvládat a řídit změny, být skutečně flexibilní a dobře se vyrovnávat s pracovním stresem, který často vede k fluktuaci.

Cílem kurzu je naučit účastníky efektivně pracovat s časem, plánovat vlastní práci a mít dostatečnou sebekontrolu.