Cílem kurzů je rozvíjet schopnost spolupráce. Jedná se o kompetenci, která je často požadována v pracovních inzerátech a šetřeních mezi zaměstnavateli. Na základě výsledků našeho průzkumu jsme vybrali schopnost organizovat a schopnost využívat ICT pro efektivní práci i spolupráci.