Vzdělávací kurz připravující na získání osvědčení o profesní kvalifikaci Administrátor projektu dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací.