Vzdělávací kurz připravující na získání osvědčení o profesní kvalifikaci Manažer projektu dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací.