Vzdělávací kurz připravující na získání osvědčení o profesní kvalifikaci Manažer komplexního projektu dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací.