Kurz zaměřený na získání a praktické osvojení metod vhodných pro výběr projektového záměru, pro naplánování projektu i jeho samotnou realizaci.