Klíčové aktivity projektu

Jak bylo zmíněno v úvodu, v rámci projektu bude vytvořeno 7 vzdělávacích programů, které se rozdělují do 3 klíčových aktivit a to Akademie projektového řízení (KA1), Vzdělávací programy pro podporu efektivní práce (KA2) a Vzdělávací programy pro podporu efektivní spolupráce (KA3). Ke konci projektu pak proběhne klíčová aktivita čtvrtá a to samotné pilotní ověření vytvořených produktů a jejich následná úprava (KA4). Dále si jednotlivé aktivity blíže popíšeme.

V rámci KA1 vzniknou dva vzdělávací programy. Jedním z nich je manažer komplexního projektu, který dále nabízí tři vzdělávací moduly – asistent projektu, manažer projektu, manažer komplexního projektu. Druhým je pak projektové řízení prakticky a online. Produkty na sebe nenavazují ani se nepřekrývají a v rámci programů budou vznikat klíčové aktivity:

 • Tvorba programu kurzu.
 • Tvorba prezentací.
 • Tvorba studijních materiálů ke kurzům.
 • Tvorba obsahové i technické části e-learningů.
 • Tvorba interaktivní game based learning na simulovaném projektu.

 

KA2 si dává za cíl rozvíjet kompetence mladých zaměstnanců, které přispívají k vyšší efektivitě pracovních výkonů, jedná se především o schopnost rozhodovat se a řešit problémy, ochotu učit se novým věcem a nést zodpovědnost, naučit se nacházet s informacemi a být flexibilní. Pro tuto klíčovou aktivitu byly vytvořeny tři programy, které jsou na sobě nezávislé a to efektivní sebeřízení, práce v turbulentním prostředí a logika a rozhodování. Klíčové činnosti, které budou uskutečněny:

 • Tvorba programu kurzů.
 • Tvorba prezentací.
 • Tvorba studijních materiálů ke kurzům.
 • Tvorba obsahové i technické části e-learningů.
 • Tvorba deskové hry.
 • Tvorba aplikace pro podporu sebeřízení a pro testování logického myšlení.

 

KA3 si dává za úkol rozvíjet schopnost spolupráce, tato kompetence je často požadována v pracovních inzerátech a šetřeních mezi zaměstnavateli. Na základě průzkumu jsme vybrali dvě schopnosti a to organizovat a využívat ICT pro efektivní práci i spolupráci a budou pro ně vytvořeny dva na sobě nezávislé výukové programy, organizační gramotnost a ICT pro týmovou spolupráci a praxi. Klíčové činnosti pro tyto výukové programy budou:

 • Tvorba programu kurzů.
 • Tvorba prezentací.
 • Tvorba studijních materiálů ke kurzům.
 • Tvorba obsahové i technické části e-learningů.
 • Tvorba deskové hry.
 • Tvorba game based learning aplikace pro nácvik týmové spolupráce a komunikace s podporou ICT.

 

V KA4 proběhne pilotní realizace všech vytvořených vzdělávacích modulů. Cílem KA4 je získat podrobnou zpětnou vazbu od účastníků na strukturu, obsah, časovou náročnost a vhodnost použitých metod. Dále po vyhodnocení zpětné vazby budou jednotlivé vzdělávací programy upraveny, aby se daly použít po skončení projektu. Klíčovými činnostmi v této aktivitě budou:

 • Tvorba informačních materiálů o vzdělávacích programech.
 • Zajištění účastníků pro vzdělávací programy, zajištění registrace, komunikace s účastníky.
 • Realizace jednotlivých prezenčních kurzů.
 • Realizace jednotlivých e-learningových kurzů a game based learningu, včetně podpory tutora.
 • Získávání zpětné vazby od účastníků na jednotlivé vzdělávací programy.
 • Vyhodnocení pilotních běhů jednotlivých vzdělávacích programů.
 • Úprava programu, obsahu i materiálů pro jednotlivé vzdělávací programy na základě výsledků pilotáže.