Kurzy MOMETO

Aktuálně máme v nabídce níže uvedené kurzy. Jejich struktura a návaznost jednotlivých částí (u některých se jedná pouze o prezenční kurz, u jiných o sérii e-learningů či PC hru) je podrobně popsána níže. Všechny kurzy se však snaží využívat moderních metod výuky, ať už se jedná o game based learning formou mobilních aplikací, deskových nebo počítačových her či o interaktivní formu e-learningů (např. zvukové nahrávky). Klademe důraz na to, aby získané informace byly aplikovatelné v praxi a aby časová náročnost kurzů co nejlépe vyhovovala potřebám pracujících osob.