Efektivní sebeřízení

Cílem vzdělávacího programu je naučit Vás efektivně pracovat s časem, definovat vlastní zloděje času, zvýšit schopnost sebekontroly a podpořit změnu návyků. Celý program navíc efektivně kombinuje moderní metody vzdělávání tak, aby Vás co nejméně časově zatížil. Navíc účastí v něm získáte zcela unikátní aplikaci pro řízení vlastního času.

Zaměření kurzu

Kurz pomůže každému nahlédnout do způsobu, jakým nakládá se svým vlastním časem, jaké jsou jeho konkrétní silné a slabé stránky. Kurz je dále zaměřen na nácvik metod sebeřízení v praxi. Je vhodný pro každého, kdo musí v rámci svého pracovního zařazení řešit problémy související s multitaskingem, volbou vhodných priorit či prokrastinací.

Na konci školení budete mít představu, jak efektivně pracovat s pracovním i osobním časem tak, aby to vyhovovalo Vašim osobním návykům a bylo realizovatelné v praxi. 

Naučíme Vás

 • Lépe hospodařit s vlastním časem
 • Plánovat tak, aby se dařilo plány i plnit
 • Vhodně si stanovit priority a umět je naplňovat
 • Využívat v každodenní praxi vhodné pomůcky pro řízení času
 • Jak najít rovnováhu mezi prací, rodinou a vlastními koníčky
 • Jak sladit požadavky jednotlivých zainteresovaných stran na Vaši práci
 • Lépe se vypořádat se stresujícími situacemi

Forma a rozsah

Kurz kombinuje prezenční výuku s e-learningem a praktickým ověřením znalostí, celková časová náročnost je 38 hodin.

Struktura kurzu:

 1. Vstupní online sebehodnotící test aktuálního stavu sebeřízení – max. 60 minut, nutno vyplnit cca 1 měsíc před prezenčním workshopem.
 2. E-learningový kurz v kombinaci s používáním unikátní aplikace pro řízení vlastního času, spuštěn cca 1 měsíc před workshopem, ukončen cca 1 měsíc po prezenčním workshopu. Časová náročnost cca 32 hodin, včetně každodenního používání aplikace v běžné praxi účastníka.
 3. Interaktivní online PC hra – spuštěna v průběhu kurzu pro zpestření, časová náročnost cca 30 minut.
 4. Prezenční workshop - 1 den.
 5. Výstupní online sebehodnotící test aktuálního stavu sebeřízení – max. 60 minut, nutno vyplnit nejpozději 1 týden po prezenčním workshopu.

Témata

Efektivní plánování 

 • Způsoby stanovování osobních cílů
 • Dělat věci správně nebo dělat správné věci?
 • Jak postupovat při denním a týdenním plánování

Efektivní řízení svého času 

 • Časový snímek pracovního dne a týdne
 • Jak plnit termíny
 • Pravidlo 80/20 
 • Ne/efektivita multitaskingu

Sladění pracovního a osobního života

Tvorba a udržení návyků aneb Jak naučit starého psa novým kouskům

Zloději času

 

Termín: 28.5.2015, Brno

Registrace na tento termín již bohužel není možná, máte-li zájem o tento kurz, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu mometo@acsa.cz