Logika a rozhodování

Připadáte si příliš nerozhodní a cítíte, že vás to brzdí v životním rozletu? Potřebujete získat jistotu v rozhodování a naučit se vážit všechna pro a proti?

Rozhodování vyžaduje i jisté osobnostní charakteristiky (odvahu udělat rozhodnutí a nést odpovědnost). Na výše uvedené oblasti bude kurz zaměřen. Prezentace lektora účastníkům představí konkrétní metody, které mohou použít, chtějí-li se správně rozhodnout, a to jak při skupinovém rozhodování, tak při individuálním.  

Rozsah: 

1 den, 8 hodin prezenční kurz 

Forma: 

prezenční kurz 

Zaměření: 

Kurz je orientován především na umění se rozhodovat a najít tak odvahu k zodpovědnosti za svá rozhodnutí. Představí vám konkrétní metody, které můžete použít, chcete-li se správně rozhodnout. Věnuje se také rozvoji kritického myšlení a práci s chybami a rozvine vaše logické myšlení a umění používat schopnosti z této oblasti pro analýzu a řešení problémů.

Naučíme Vás:

 • Jak a na základě čeho se správně rozhodovat
 • Umět správně vyhodnocovat informace
 • Jak zvládat individuální i skupinové rozhodování
 • Používat adekvátně logické myšlení
 • Stanovovat si reálné cíle
 • Jak řešit možné problémy
 • Rozvíjet kritické myšlení
 • Jak pracovat s chybami

Témata:

 • Problém jako téma
  definice problému
  analýza daného problému
  produkce alternativ k řešení problému (vysvětlení metody brainstormingu)
  představení dalších metod řešení problémů
 • Faktory ovlivňující rozhodování
  představení faktorů důležitých pro rozhodování
  metodika rozhodování (Paterův princip, vícekriteriální rozhodovací analýza, Bodovací analýza)
 •  Finanční rozhodování
  představení základních finančních operací, se kterými se člověk v životě potkává
  vysvětlení matematiky počítání úvěrů, hypoték
 • Skupinová desková hra o financích
 • Logické rozhodování
  základní popis
  základní matematické operace důležité pro rozhodování (kombinatorika, pravděpodobnost, trojčlenka – formou příkladů ze života)
 •  Individuální test logického myšlení
  jednoduchý test na pochopení nadřazeného jevu 
 •  Monty Hallův paradox

Termín: 25.3.2015, Brno

Registrace na tento termín již bohužel není možná, máte-li zájem o tento kurz, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu mometo@acsa.cz