Kurz Administrátor projektu

Potřebujete rozšířit své znalosti z oblasti projektového řízení? Chcete získat doživotní kvalifikaci v projektovém řízení?

Účastník tohoto kurzu bude seznámen se základními pojmy a hlavními procesy projektového řízení, také bude schopen aplikovat životní cyklus řízení projektu do praxe, metodu logického rámce, Work Breakdown Structure, Organization Breakdown Structure, Statement of Work. Osvojí si základní metody plánování projektu, metody monitorování a dokumentaci, která je vytvářena v rámci řízení projektu. Zároveň Vás připravíme na složení zkoušky a získání osvědčení o profesní kvalifikaci dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací (kód: 63-006-N) Obsah kurzu v plné míře pokrývá všechna kritéria potřebná k úspěšnému složení zkoušky dle hodnotícího standardu.
 

Rozsah:

2 dny, 16 hodin prezenční kurz
16 hodin podpůrný e-learning
32 hodin samostudia

Forma:

prezenční výuka + e-learning + samostudium
E-learning bude spuštěn současně s prezenčním kurzem a bude otevřen cca 3 týdny.

Zaměření:

Absolvent kurzu je seznámen se základními pojmy a hlavními procesy projektového řízení. Absolvent kurzu je schopen aplikovat životní cyklus řízení projektu do praxe, metodu logického rámce, Work Breakdown Structure, Organization Breakdown Structure, Statement of Work. Absolvent zná základní metody plánování projektu, metody monitorování a dokumentaci, která je vytvářena v rámci řízení projektu. Absolvent kurzu je připraven ke složení zkoušky a získání osvědčení o profesní kvalifikace Administrátor projektu (kód: 63-006-N) dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací. 

Naučíme Vás:

Jak se připravit nasložení zkoušky a získání osvědčení o profesní kvalifikaci dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací pro pozici Administrátor projektu. 

Témata:

 • Základní pojmy a hlavní procesy projektového řízení
 • Životní cyklus řízení projektu a jeho aplikace do praxe
 • Trojimperativ
 • Metoda logického rámce
 • Product scope, project scope
 • Work Breakdown Structure
 • Organization Breakdown Structure
 • Statement of Work
 • Zdroje
 • Změny
 • Metody plánování projektu
 • Metody monitorování projektu
 • Projektová dokumentace
 • Jakost (kvalita)
 • Rizika
 • Finanční řízení projektu
 • … a další

 

Termín: 5.5.-6.5.2015, Brno

Registrace na tento termín již bohužel není možná, máte-li zájem o tento kurz, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu mometo@acsa.cz