Kurz Manažer programů a komplexních projektů

Chcete získat komplexní znalosti o procesech projektového řízení? Chcete dosáhnout získání profesní kvalifikace dle standardů Národní soustavy kvalifikací ?

Na tomto kurzu získáte komplexní odborné znalosti o procesech projektového řízení a připravíte se na složení zkoušky k získání profesní kvalifikace dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací (kód: 63-008-T). Obsah kurzu v plné míře pokrývá všechna kritéria potřebná k úspěšnému složení zkoušky dle hodnotícího standardu. Absolvent kurzu zná hlavní procesy projektového řízení a je schopen řídit program v rámci životního cyklu řízení.

Rozsah: 

1 den, 8 hodin prezenční kurz
8 hodin e-learning
8 hodin samostudia 

Forma: 

prezenční kurz + e-learning + samostudium
E-learning bude spuštěn současně s prezenčním kurzem a bude otevřen cca 3 týdny.

Zaměření: 

Absolvent kurzu zná hlavními procesy projektového řízení, řízení programu a je schopen je řídit. Absolvent kurzu je schopen řídit komplexní projekt a program v rámci životního cyklu řízení. Absolvent kurzu je připraven ke složení zkoušky a získání osvědčení o profesní kvalifikace Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací. 

Naučíme Vás:

Jak se připravit nasložení zkoušky a získání osvědčení o profesní kvalifikaci dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací pro pozici Manažer programů a komplexních projektů. 

Témata: 

 • Příprava programu
  -    Přístup dle logického rámce
  -    Výběr a prioritizace projektů
  -      Řešení případové studie 
 • Plánování programu a komplexního projektu
  -    Harmonogram programu a komplexního projektu
  -    Doplnění týmu programu a projektového týmu
  -    Plán komunikace a reportingu
  -    Řízení rizik programu a komplexního projektu
  -    Řešení případové studie
 • Realizace programu a komplexního projektu
  -    Monitorování programu a komplexního projektu
  -    Řízení změn
  -    Předávání, akceptace výstupů a dosahování přínosů programu
  -    Řešení případové studie 

 

Termín: 24.3.2015, Brno

Termín: 26.5.2015, Brno

Registrace na tento termín již bohužel není možná, máte-li zájem o tento kurz, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu mometo@acsa.cz