Kurz Manažer projektu

Chcete prohloubit své odborné znalosti a naučit se řídit procesy projektového řízení v rámci životního cyklu řízení projektů? Chcete získat ověření profesní kvalifikace v tomto oboru?

Kurz rozšíří a prohloubí vaše odborné znalosti z oblasti řízení projektů v rámci životního cyklu projektu a připraví vás ke složení zkoušky profesní kvalifikace dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací (kód: 63-007-R). Obsah kurzu v plné míře pokrývá všechna kritéria potřebná k úspěšnému složení zkoušky dle hodnotícího standardu.

Rozsah: 

1 den, 8 hodin prezenční kurz
e-learning  - 8 hodin
16 hodin samostudia 

Forma: 

prezenční kurz + e-learning + samostudium
E-learning bude spuštěn současně s prezenčním kurzem a bude otevřen cca 3 týdny.

Zaměření:

Kurz navazuje na kurz Administrátor projektu a předpokládá předchozí znalosti projektového řízení. Absolvent kurzu zná hlavními procesy projektového řízení a je schopen je řídit v rámci životního cyklu řízení. Absolvent kurzu je připraven ke složení zkoušky a získání osvědčení o profesní kvalifikace Manažer projektu (kód: 63-007-R) dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací. 

Naučíme Vás:

Jak se připravit na složení zkoušky a získání osvědčení o profesní kvalifikaci dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací pro pozici Manažer projektu. 
 

Témata:

 • Příprava projektu
  -    Studie příležitosti
  -    Studie proveditelnosti
  -      Řešení případové studie 
 • Zahájení projektu
  -    Výběr členů týmu
  -    Zahajovací workshop
  -      Řešení případové studie 
 • Plánování projektu
  -    Harmonogram projektu
  -    Doplnění projektového týmu
  -    Plán komunikace a reportingu
  -    Řízení rizik
  -      Řešení případové studie 
 • Realizace projektu
  -    Monitorování projektu
  -    Řízení změn
  -    Předávání a akceptace výstupů
  -    Řešení případové studie

 

Termín: 19.5.2015, Brno

Registrace na tento termín již bohužel není možná, máte-li zájem o tento kurz, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu mometo@acsa.cz