Organizační gramotnost

Nedaří se vám zorganizovat plánované akce bez stresu a konfliktů v týmu? Nebýváte vždy spokojeni s jejich realizací? Potřebujete se naučit správně určovat priority a vyvarovat se zbytečných chyb?

V dnešní době spousta pracovníků organizuje menší či větší akce. Často však nemají žádnou teoretickou průpravu a potřebné znalosti. Zkušenosti tedy nabývají za cenu omylů a chyb, které jsou sice poučné, v konečném důsledku však mnohdy zbytečné.  

Rozsah: 

1 den, 8 hodin prezenční kurz
8 hodin e-learning 

Forma: 

prezenční kurz + e-learning

1. Prezenční kurz proběhne 29. 5. 2015.
2. V tento den bude spuštěn také související e-learning, který potrvá po dobu cca 14 dní po ukončení prezenčního kurzu.

Zaměření: 

Kurz seznámí účastníky se základy organizování různých typů akcí (kulturní a sportovní akce, účast na veletrzích, teambuildingové pracovní akce, konference, stěhování, vzdělávací akce, větší jednání se zákazníkem či zainteresovanými stranami ad.) a komunikaci s lidmi při jejich realizaci. Naučíte se předejít nejčastějším chybám a zorganizovat danou akci bez zbytečného stresu, časové tísně a rozepří s kolegy a spolupracovníky.

Naučíme Vás: 

 • předejít nejčastějším chybám při organizaci akcí
 • zorganizovat danou akci bez zbytečného stresu, časové tísně a rozepří s kolegy a spolupracovníky 

Témata:

 • Úvod do problematiky, charakteristika pořádaných akcí
  komplexní pohled na realizaci akcíoblasti/témata, které je potřeba brát při přípravě akce v potaz
  praktické příklady z produkční praxe
 • Plánování a přípravy
  co všechno je potřeba na akcích plánovat
  jednoduché metody plánování akce (co – jak – kdy – s kým – za kolik – rizika)
  praktická cvičení zaměřená na rozplánování jednoduché akce dle zvoleného tématu
 • Ekonomika akce
  základní zásady finančního řízení akce
  základní pravidla práce s rozpočtem
  nákladová a příjmová stránka rozpočtu, kalkulace, varianty rozpočtu
  praktické cvičení zaměřené na zpracování rozpočtu zvolené akce
 • Právo a jednání s veřejnou správou
  právní aspekty realizovaných akcí
  praktické tipy z oblasti pracovního práva
  praktické tipy z oblasti občanského práva
  praktické tipy z oblasti autorského práva
 • Komunikace s vnějšími zainteresovanými osobami a marketing akcí
  analýza zainteresovaných stran a její praktické přínosy
  základy marketingu (segmentace – zacílení – umístění)
  klasické nástroje marketingových komunikací a nové trendy v marketingu
 • Jak organizovat lidi
  komunikace na projektu/ v rámci akce
  praktické tipy ke komunikčnímu plánu a komunikaci v týmu
  matice odpovědnosti (stanovování kompetencí v týmu)
  praktické metody týmové spolupráce
  základy motivace a stimulace týmu
  práce s dokumenty (pojmenování, archivace, sdílení, matice dokumentů)

Termín: 29.5.2015, Brno

Registrace na tento termín již bohužel není možná, máte-li zájem o tento kurz, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu mometo@acsa.cz