Projektové řízení prakticky a online

Chcete se naučit prakticky používat znalosti z oblasti projektového řízení? Chcete se naučit něco nového o projektovém řízení interaktivní a zábavnou formou?

Kurz vás interaktivní formou naučí prakticky používat znalosti z oblasti projektového řízení. Jedná se o inovativní kurz, který vychází vstříc zaměstnaným lidem, jež nemohou trávit dlouhé „hodiny“ času na vzdělávacích kurzech mimo zaměstnání. Zároveň využívá moderní metody výuky, které umožňují poskytovat účastníkům rychlou zpětnou vazbu na jejich výkon, a zvyšují tak pravděpodobnost využití znalostí v praxi. Program je určen osobám, které se v praxi potkávají s projekty a chtějí si zlepšit své znalosti a schopnosti v této oblasti.

Rozsah: 

1 den, 8 hodin prezenční kurz
4-6 hodin interaktivní GBL
e-learning  - 16 hodin 

Forma: 

prezenční kurz + GBL + e-learning

1. E-learning bude spuštěn od 26. 3. 2015 a bude ukončen cca 14 dnů po ukončení prezenčního kurzu.
2. Navazuje 8-hodinový prezenční kurz, který proběhne 23. 4. 2015.
3. Interaktivní hra bude spuštěna od 9. 4.  2015.

Zaměření:

Jedná se o inovativní kurz, který vychází vstříc zaměstnaným lidem, jež nemohou trávit dlouhé hodiny na vzdělávacích kurzech mimo zaměstnání. Využívá moderní metody výuky, jako je game based learningu formou mobilní aplikace či množství interaktivních testovacích prvků v e-learningu. Program je určen osobám, které se v praxi potkávají s projekty a chtějí si zlepšit své znalosti a schopnosti v této oblasti. 

Naučíme Vás:

 • Interaktivní formou prakticky používat znalosti z oblasti projektového řízení
 • Na konkrétním příkladu aplikovat jednotlivé metody PM
 • Prohloubit teoretické zázemí Vašich praktických zkušeností 

Témata:

 • Rybí kost
 • Analýza – u větších projektů SWOT
 • Vznik týmu
 • Vyhodnocení variant
 • Identifikační listina projektu
 • Logický rámec
 • Trojimperativ a jeho prioritní osa
 • Vymezení základních odpovědností
 • Analýza zainteresovaných stran
 • WBS včetně seznamu činností
 • OBS
 • Matice odpovědností
 • Síťový graf
 • Ganttův diagram
 • Zdroje
 • Rizika
 • Rozpočet
 • Směrný plán
 • Odhadování
 • Řízení změn
 • Vyhodnocování
 • Efektivní komunikace na projektu
 • Formální předání díla
 • Dokumentace

 

Termín: 23.4.2015, Brno

Registrace na tento termín již bohužel není možná, máte-li zájem o tento kurz, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu mometo@acsa.cz