Kick-off meeting projektu

Proběhl kick-off meeting projektu, byly rozděleny kompetence a úkoly, které jsou potřeba v nejbližší době vykonat.

Tags: