Seminář pro příjemce finanční podpory

Dva realizátoři projektu se zúčastnili 3. 10. 2013 semináře pro příjemce finanční podpory v rámci 5. výzvy GG JMK, oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost.